نشانه شناسی کلیات تشخیص

نشانه شناسی کلیات تشخیص

نشانه شناسی کلیات تشخیص دارای 48 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 48
حجم 511 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


هوشیاری

اختلال توجه

تغییرات تلقین پذیری

هیجان

عاطفه

خلق

سایر هیجانات

تغییرات فیزیولوزیک مربوط به خلق

رفتار حرکتی

تفکر

اختلالات کلی در فرم یا فرایند تفکر

اختلالات خاص در فرم تفکر

اختلالات خاص در محتوی تفکر

تکلم

اختلال در حرف زدن

اختلالات آفازیک

اختلالات درک

حافظه

اختلال حافظه

سطوح حافظه

هوش 

عقب ماندگی ذهنی

دمانس کاذب

بینش 

قضاوت

قسمتی از متن :


هوشیاری

– اختلال هوشیاری
 اندریافت ( apperception ): ادراک تعدیل شده به وسیله احساسات و افکار خود شخص.
( sensorium )حالت ادراکی: حالت عملکرد شناختی حواس ویژه )گاهی به عنوان مترادف هوشیاری مورد استفاده قرار می گیرد(. اختلال هوشیاری غالباً با پاتولوژی مغزی رابطه دارد.
1 – فقدان جهت یابی ) disorientation (: اختلال در وقوف به زمان، مکان و شخص.
2 – شعور: فقدان روشنی کامل ذهنی همراه با اختلال درک و طرز تلقی.
3 – بهت ) stupor (: فقدان واکنش به محیط و عدم آگاهی از آن.
4 – دلیریوم: واکنش همراه با بی قراری، پریشانی، کونفوزیون، فقدان جهت یابی همراه با ترس و توهم.
5 – اغماء ( coma ): درجات عمیق ناهشیاری

اختلال توجه

توجه به میزان تلاش برای تمرکز روی اجزاء خاص یک تجربه گفته می شود؛ توانایی حفظ تمرکز روی یک فعالیت.
1 – حواس پرتی: ناتوانی برای تمرکز توجه؛ توجه به محرک های خارجی و بیاهمیت کشانده می شود.
2 – بی توجهی انتخابی: عدم توجه به آنچه که ایجاد اضطراب می نماید.
3 – گوش به زنگ بودن: توجه و تمرکز مفرط روی محرک های درونی وبرونی ثانوی بر وضعیت پارانوئید؛ نظیر hyperpragia فکر و فعالیت روانی زیاد.
4 – خوابواره ) trance (: توجه متمرکز و هشیاری دگرگون شده؛ معمولً درهیپنوتیزم، اختلالت تجزیه ای، و تجربه های خلسه ای مذهبی دیده می شود.
5 – مهار گسستگی: رفع اثرات مهاری که به شخص مجال می دهد که کنترلتکانه های خود را از دست بدهد همانطور که در مستی روی می دهد…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

خرید فایل word نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

دریافت فایل pdf نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

دانلود پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

خرید پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

دانلود فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

دریافت نمونه سوال نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

دانلود پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

خرید پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

دانلود مقاله نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

دریافت مقاله نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

خرید فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

دانلود تحقیق نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

خرید مقاله نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

دانلود فایل pdf نشانه شناسی کلیات تشخیص از download

دانلود مقاله نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

خرید پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

دانلود فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

دریافت فایل word نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

خرید نمونه سوال نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

دانلود فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

دریافت فایل word نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

دانلود فایل word نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

خرید فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

دانلود تحقیق نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

دریافت فایل pdf نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

دانلود پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

خرید کارآموزی نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

دانلود فایل pdf نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

دانلود کارآموزی نشانه شناسی کلیات تشخیص از www

دانلود مقاله نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

دریافت پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

دانلود فایل pdf نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

خرید فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

دانلود فایل pdf نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

دریافت کارآموزی نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

دانلود پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

خرید تحقیق نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

دانلود پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

دریافت تحقیق نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

خرید فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

دانلود پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

خرید فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

دانلود نمونه سوال نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

دانلود فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از pdf

دانلود کارآموزی نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دریافت فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دانلود فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

خرید نمونه سوال نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دانلود تحقیق نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دانلود تحقیق نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

خرید فایل word نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دانلود پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دریافت فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دانلود پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دانلود پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دانلود فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دریافت فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دانلود پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دانلود کارآموزی نشانه شناسی کلیات تشخیص از word

دریافت تحقیق نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

دانلود مقاله نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

دانلود فایل pdf نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

خرید تحقیق نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

دانلود پروژه نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

دریافت کارآموزی نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

دانلود فایل word نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

دریافت مقاله نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

دانلود فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

دانلود فایل نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

دریافت فایل pdf نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

خرید کارآموزی نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

دانلود کارآموزی نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

دریافت فایل word نشانه شناسی کلیات تشخیص از free

خرید تحقیق نشانه شناسی کلیات تشخیص از free


مطالب تصادفی