لیست مدال ها


تاییده شدهکاربری که ایمیل خود را تایید کند
این مدال تا کنون ۱۸۴ بار به کاربران اعطا شده
۰۹ مهر ۹۳
۱۰ مهر ۹۳
irani ۳۱ ۱
۱۰ مهر ۹۳
mahshid ۲۹ ۲
۱۰ مهر ۹۳
parisaJ ۱ ۱
۱۰ مهر ۹۳
74356 ۶ ۱
۱۰ مهر ۹۳
rastegar ۱۶ ۱
۱۰ مهر ۹۳
sarkeshikian ۶ ۱
۱۰ مهر ۹۳
surprise ۶ ۱
۱۰ مهر ۹۳
30na ۲۶ ۱
۱۰ مهر ۹۳
MihanParast ۱ ۱
۱۱ مهر ۹۳
appler ۱ ۱
۱۱ مهر ۹۳
MSexpert ۳۶ ۱
۱۱ مهر ۹۳
navid_pro ۸۱ ۱
۱۲ مهر ۹۳
takavar ۱۱ ۱
۱۲ مهر ۹۳
x2x2 ۳ ۱
۱۲ مهر ۹۳
arezoo ۱ ۱
۱۴ مهر ۹۳
sasan_khan ۶ ۱
۱۴ مهر ۹۳
maryam20 ۱ ۱
۱۴ مهر ۹۳
Fardaha ۱ ۱
۱۴ مهر ۹۳
persianBoy ۶ ۱
۱۴ مهر ۹۳
taktaaz ۸ ۱
۱۴ مهر ۹۳
fatemeh_k ۶ ۱
۲۱ مهر ۹۳
mehdi1989 ۲۳ ۲
۲۱ مهر ۹۳
SahiSahi ۱ ۱
۲۳ مهر ۹۳
_SADRA_ ۵۱ ۱
۲۳ مهر ۹۳
somayeh ۱ ۱
۲۴ مهر ۹۳
Mehran20 ۱ ۱
۲۴ مهر ۹۳
bamdad ۱ ۱
۲۴ مهر ۹۳
banafshak ۱۱ ۱
۲۴ مهر ۹۳
noutrino ۱۶ ۱
۲۵ مهر ۹۳
mahshid2 ۳ ۱
۲۵ مهر ۹۳
ArMiiN ۶۱ ۱
۲۷ مهر ۹۳
sh_arefi ۱ ۱
۰۲ آبان ۹۳
arash ۱ ۱
۰۸ آبان ۹۳
farajian ۱۱ ۱
۱۱ آبان ۹۳
mosafer ۱ ۱
۱۴ آبان ۹۳
vahidyar ۶ ۱
۰۲ آذر ۹۳
Amanolla ۱ ۱
۱۹ آذر ۹۳
saeed3333 ۱ ۱
۰۳ دي ۹۳
saba9 ۱ ۱
۲۵ دي ۹۳
leylak ۶ ۱
۲۹ دي ۹۳
saeid20safa ۱ ۱
۱۷ بهمن ۹۳
mahiran ۱ ۱
۱۷ بهمن ۹۳
lman ۱ ۱
۱۸ بهمن ۹۳
alirezabrg ۱ ۱
۰۲ اسفند ۹۳
bitaMN ۶ ۱
۰۶ اسفند ۹۳
sinao ۶ ۱
۰۶ اسفند ۹۳
herfeE ۱۱ ۱
۰۷ اسفند ۹۳
mahsa ۹۱ ۱
۲۲ اسفند ۹۳
niiloufar ۱ ۱
۲۹ اسفند ۹۳
ronal2 ۶ ۱
۰۱ فروردين ۹۴
sanamak ۶ ۱
۰۱ فروردين ۹۴
mahshah ۱ ۱
۰۲ فروردين ۹۴
kazemi6 ۳۶ ۱
۰۲ فروردين ۹۴
maryatii ۱ ۱
۰۲ فروردين ۹۴
Sohraaab ۱ ۱
۰۲ فروردين ۹۴
gooZzzla ۱۱ ۱
۰۲ فروردين ۹۴
mahsa_lili ۱ ۱
۰۲ فروردين ۹۴
panTA ۱ ۱
۰۲ فروردين ۹۴
joseph ۱ ۱
۰۴ فروردين ۹۴
rafieim ۱ ۱
۰۴ فروردين ۹۴
vahhabian ۱ ۱
۰۴ فروردين ۹۴
zeinab_R ۶ ۱
۰۶ فروردين ۹۴
Setayesh ۶ ۱
۰۶ فروردين ۹۴
masihMK ۱ ۱
۰۷ فروردين ۹۴
hosseinh ۱ ۱
۰۹ فروردين ۹۴
alimoosavi ۱ ۱
۱۰ فروردين ۹۴
Alireza_Hatami ۲۱ ۲
۱۰ فروردين ۹۴
sanama ۱۱ ۱
۱۰ فروردين ۹۴
sadeghpoor ۱ ۱
۱۰ فروردين ۹۴
۱۰ فروردين ۹۴
fahimehakbari ۱۶ ۱
۱۱ فروردين ۹۴
javadnet ۱۶ ۱
۱۲ فروردين ۹۴
hoda88 ۶ ۱
۱۳ فروردين ۹۴
sorooshjj ۴ ۱
۱۴ فروردين ۹۴
hedieh17 ۱ ۱
۲۷ فروردين ۹۴
Faranak20 ۱ ۱
۱۲ ارديبهشت ۹۴
siaamak ۱ ۱
۲۳ ارديبهشت ۹۴
anoshka ۱ ۱
۰۷ خرداد ۹۴
maryamir ۶ ۱
۱۴ خرداد ۹۴
rezvan ۱ ۱
۱۴ خرداد ۹۴
LMeRa ۱ ۱
۱۹ خرداد ۹۴
amirho33in ۱ ۱
۱۹ خرداد ۹۴
jamishdnejad ۳۱ ۱
۲۱ خرداد ۹۴
maryam ۱ ۱
۲۲ خرداد ۹۴
minasj ۶ ۱
۲۲ خرداد ۹۴
Mohammadmm ۱۱ ۱
۰۱ تير ۹۴
۰۹ تير ۹۴
somaye ۱ ۱
۰۹ تير ۹۴
samira1990 ۱ ۱
۱۲ تير ۹۴
mahmoudh ۳ ۱
۱۴ تير ۹۴
ardalan ۱ ۱
۱۸ تير ۹۴
neginak ۱ ۱
۲۱ تير ۹۴
ozair ۱ ۱
۲۲ تير ۹۴
۲۷ تير ۹۴
saeed54 ۱ ۱
۰۲ مرداد ۹۴
azmir ۱ ۱
۰۲ مرداد ۹۴
soheil ۱ ۱
۰۳ مرداد ۹۴
۱۴ مرداد ۹۴
vahid1372 ۱ ۱
۱۶ مرداد ۹۴
۱۶ مرداد ۹۴
mohammadreza ۱ ۱
۱۶ مرداد ۹۴
ensiii ۱ ۱
۲۶ مرداد ۹۴
reza676 ۱ ۱
۲۹ مرداد ۹۴
mahshidmn ۱ ۱
۰۵ شهريور ۹۴
adada ۱ ۱
۰۹ شهريور ۹۴
TanaaaZ ۱ ۱
۰۹ شهريور ۹۴
hassan3 ۱۱ ۱
۱۰ شهريور ۹۴
behr4d ۶ ۱
۱۴ شهريور ۹۴
۱۴ شهريور ۹۴
mohsenx2m ۱ ۱
۱۷ شهريور ۹۴
۲۸ شهريور ۹۴
abasadi ۱ ۱
۲۹ شهريور ۹۴
Faride ۱ ۱
۰۳ مهر ۹۴
esaeedeh ۱ ۱
۲۱ مهر ۹۴
zahrarahmani ۱ ۱
۲۹ مهر ۹۴
daneshk ۶ ۱
۲۹ مهر ۹۴
amireza ۶ ۱
۳۰ مهر ۹۴
arash94 ۱ ۱
۳۰ مهر ۹۴
zahedi121 ۱ ۱
۰۱ آبان ۹۴
akbar ۱ ۱
۰۹ آبان ۹۴
khazra ۱ ۱
۱۴ آبان ۹۴
heydari ۱ ۲
۲۴ آبان ۹۴
zor13641246 ۱ ۱
۲۸ آبان ۹۴
sherafat ۱ ۱
۲۹ آبان ۹۴
hamedkhalily ۱ ۱
۳۰ آبان ۹۴
yezareza ۱ ۱
۲۰ آذر ۹۴
niloofar66 ۱ ۱
۲۰ آذر ۹۴
hiva63 ۱ ۱
۲۵ آذر ۹۴
panahi ۱ ۱
۲۹ آذر ۹۴
۰۲ دي ۹۴
mehran72 ۱ ۱
۰۷ دي ۹۴
۰۷ دي ۹۴
moh3nn ۱ ۱
۲۶ دي ۹۴
sepahan2006 ۱ ۱
۲۷ دي ۹۴
dezhdoost_7 ۱ ۱
۲۷ دي ۹۴
vahid17 ۱ ۱
۰۵ بهمن ۹۴
naZ85 ۱۱ ۱
۰۵ بهمن ۹۴
behzadbi ۱ ۱
۲۷ بهمن ۹۴
vahid6030200 ۱ ۱
۰۸ اسفند ۹۴
sobhan3 ۱ ۱
۲۰ اسفند ۹۴
shsbnam1361 ۱ ۱
۲۸ اسفند ۹۴
khan31 ۱ ۱
۰۵ فروردين ۹۵
hb2000 ۱ ۱
۱۱ فروردين ۹۵
rezamirza ۱ ۱
۱۴ فروردين ۹۵
himide ۱ ۱
۱۸ فروردين ۹۵
ZEYNAB ۱ ۱
۲۸ فروردين ۹۵
As123456789 ۱ ۱
۰۵ ارديبهشت ۹۵
vafa ۶ ۱
۰۵ ارديبهشت ۹۵
Mosema ۱ ۱
۱۰ ارديبهشت ۹۵
tayebe ۱ ۱
۱۲ ارديبهشت ۹۵
somi ۱ ۱
۱۲ ارديبهشت ۹۵
sadaf20 ۱ ۱
۱۹ ارديبهشت ۹۵
z ۱ ۱
۲۵ ارديبهشت ۹۵
۰۱ خرداد ۹۵
mehdi321 ۱ ۱
۰۲ خرداد ۹۵
moftagher ۱ ۱
۲۱ خرداد ۹۵
hosein ۱ ۱
۰۱ تير ۹۵
Behzady ۱ ۱
۱۸ تير ۹۵
nimasrosh ۱ ۱
۰۲ مرداد ۹۵
edna ۱ ۱
۲۸ مرداد ۹۵
ulrich ۱ ۱
۲۸ مرداد ۹۵
hzzz ۱ ۱
۰۶ شهريور ۹۵
yas13936 ۱ ۱
۱۹ شهريور ۹۵
Disa ۱ ۱
۲۸ شهريور ۹۵
me66 ۱ ۱
۲۹ شهريور ۹۵
marjan1 ۱ ۱
۰۲ مهر ۹۵
akoman ۱ ۱
۰۸ آذر ۹۵
۱۱ آذر ۹۵
ahmads ۱ ۱
۲۱ آذر ۹۵
salam ۱ ۱
۲۶ آذر ۹۵
m ۱ ۱
۲۹ آذر ۹۵
mz22 ۱ ۱
۲۹ آذر ۹۵
konjed ۱ ۱
۱۷ دي ۹۵
atena70 ۱ ۱
۱۸ دي ۹۵
alipmh ۱ ۱
۲۵ دي ۹۵
elham ۱ ۱
۱۳ بهمن ۹۵
aima ۱ ۱
۰۱ اسفند ۹۵
s ۱ ۱
۰۹ اسفند ۹۵
MAJIDMEHR ۱ ۱
۰۹ ارديبهشت
1002 ۱ ۱
۳۱ ارديبهشت
Reza07 ۱ ۱
۱۱ خرداد
۱۳ خرداد
iman1359 ۱ ۱
به صفر و یکی خوش آمدید، جایی که شما می توانید پرسش های مربوط به حوزه های مختلف فناوری اطلاعات را مطرح کنید و در کمترین زمان پاسخ پرسش خود را بگیرید ! پاسخ دهندگان در صفر و یکی همان اعضای سایت هستند که همگی از دانش آموختگان و فعالان و علاقه مندان به مباحث فناوری اطلاعات، تکنولوژی، کامپیوتر و موبایل و اینترنت هستند.

تعداد کل پرسش ها : ۱۴۴

تعداد کل پاسخ ها : ۴۶

تعداد کل دیدگاه ها : ۲۸

تعداد کل کاربران : ۲۹۸

...