کاربر daneshk


۳ فعالیت

۳۰ مهر ۹۴ ایجاد پرسش جدید آیا جابجا کردن و تکان دادن مک بوک وقتی در حالت sleep است به هارد صدمه میزند؟
۲۹ مهر ۹۴ ایجاد پرسش جدید حذف یک آدرس از تاریخچه کروم
۲۹ مهر ۹۴ تاییده شده
...