کاربر daneshk


۶ امتیاز

۵ + ۰۷ دي ۹۴ رای مثبت به پرسش آیا جابجا کردن و تکان دادن مک بوک وقتی در حالت sleep است به هارد صدمه میزند؟
...